FAQ

Co jest lepsze – leczyć kanałowo czy usunąć ząb?

Pomimo możliwości niepowodzenia, podjęcie ryzyka leczenia i poniesienie jego kosztów jest w pełni uzasadnione. Usunięcie zęba jest wyborem znacznie droższym i obarczonym większymi konsekwencjami. Koszt wprowadzenia sztucznego korzenia w miejsce po usuniętym zębie – implantu oraz odtworzenie na nim korony zęba wynosi co najmniej kilka tysięcy złotych. Nieuzupełnienie brakującego zęba spowoduje w ciągu kilku lat nieodwracalne zmiany w obrębie kilku zębów sąsiadujących z luką.