Leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe wykonujemy w przypadku, gdy żywa część zęba -ulega obumarciu lub nieodwracalnemu procesowi zapalnemu, zazwyczaj w skutek infekcji bakteryjnej w przebiegu choroby próchnicowej danego zęba. 

Leczenie to polega na usunięciu z wnętrza zęba martwej oraz zakażonej bakteriami tkanki poprzez opracowanie mechaniczne kanałów narzędziami rotacyjnymi pod mikroskopem, a następnie dokładnej dezynfekcji systemu kanałowego zęba środkami płuczącymi i zapobieżeniu ponownej infekcji poprzez szczelne wypełnienie kanałów i odbudowę korony zęba.

Leczenie kanałowe zębów