Ochrona Danych Osobowych

 1. Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  Administratorem strony www.dentalland.pl jest właściciel firmy Paweł Kosior z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 206/208 NIP: 8990107533.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – rezerwacji wizyty
  – realizacji wizyty
  – płatności za wizytę i diagnostykę
  – prowadzenia rejestru pacjentów
  – potwierdzenia umówionej wizyty poprzez wysłanie wiadomości sms.
 3. Posiadają Państwo prawo żądania od Dentalland- Paweł Kosior, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 4. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.Z 2016r. poz.922) mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.