FAQ

Czy wybielanie zębów jest bezpieczne?

Rozjaśnianie zębów stosuje się od przeszło 20 lat. W praktyce stomatologicznej najczęściej stosowanymi i najbezpieczniejszymi substancjami wybielającymi są nadtlenki ( nadtlenek karbamidu i nadtlenek wodoru). Przeprowadzane różne, niezależne badania’ także pod mikroskopem skaningowym, nie wykazały negatywnego wpływu prawidłowo zaleconego przez lekarza środka wybielającego na strukturę i skład chemiczny własnych zębów pacjenta.